Rośliny są bardzo bogatym źródłem naturalnych substancji, wykazujących aktywność biologiczną. Substancje, które uważane się za aktywne biologicznie, wywierają wpływ na komórki i tkanki naszego organizmu.

Historia wykorzystywania składników aktywnych roślin sięga zarania wieków. Początkowo gruntowna wiedza o działaniu preparatów ziołowych rozwijała się dzięki metodzie prób i błędów na przestrzeni wieków, a informacje o ich zastosowaniu były przekazywane ustnie między pokoleniami. Jednak wraz z burzliwym rozwojem nauki badania nad mechanizmem działania roślin na organizm człowieka zostały skierowane na zupełnie nowy tor. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych metod analitycznych możliwe stało się ustalenie budowy chemicznej podstawowych składników roślin które od wieków były empirycznie uznawane za lecznicze. Natomiast wykorzystanie najnowszych osiągnięć biologii molekularnej i biochemii dało możliwość wyjaśnienia mechanizmów biologicznego działania roślinnych substancji aktywnych na organizm człowieka na poziomie molekuł. Obecnie surowce zielarskie przeżywają na świecie swój renesans wystarczy skorzystać z przeglądarki internetowej by znaleźć potwierdzenie tego w tysiącach prac naukowych wykonanych w najznakomitszych ośrodkach naukowych a także w szpitalach i klinicznych ośrodkach badawczych.

Zestawy ziół będące składnikami naszych produktów zostały wybrane na podstawie najnowszych badań naukowych wyjaśniających ich molekularny mechanizmem działania na skórę. 

Polecane kosmetyki ekologiczne